Research

2019

Miklós SEBŐK – Attila HORVÁTH – Ágnes M. BALÁZS: „Electoral reforms, entry barriers and the structure of political markets: A comparative analysis”. European Journal of Political Research, 2019, first view

2018

Miklós SEBŐK – Tamás BERKI: „Punctuated Equilibrium In Democracy and Autocracy: An Analysis of Hungarian Budgeting Between 1868 and 2013”. European Political Science Review, 2018:(4) pp. 589-611.

Miklós SEBŐK - Evelin MÉSZÁROS - György Márk KIS: „A politikai elit médiareprezentációja a rendszerváltás után: Egy napilap-címlapokra épülő szövegbányászati elemzés (The Media Representation of the Political Elite: A Text Mining Approach Based on Newspaper Front-Pages)”. Politikatudományi Szemle, 2018:(1) pp. 91-112. 

Evelin MÉSZÁROS – Miklós SEBŐK: "A szövegbányászati módszerek alkalmazásának lehetőségei a joggyakorlat-elemzésben (The Application of Text Mining Methods in the Analysis of Legal Practice)" Forum Sententiarum Curiae, 2018:(2) pp. 6-12.

2017

Miklós SEBŐK – Tamás BERKI: „Incrementalism and Punctuated Equilibrium in Hungarian Budgeting (1991-2013)”. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, 29:(2) pp. 151-180.

Miklós SEBŐK – Bálint KUBIK – Csaba MOLNÁR: „Exercising Control and Gathering Information: The Functions of Interpellations in Hungary (1990-2014)”. Journal of Legislative Studies, 2017:(4) pp. 465-483. 

Miklós SEBŐK – Bálint KUBIK – Csaba MOLNÁR: „A törvények formális minősége: Empirikus vázlat (The Formal Quality of Legislation: An Empirical Outline)”. Boda Zsolt, Szabó Andrea (szerk.) Trendek a magyar politikában 2. A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák. 376 p. Budapest: Napvilág Kiadó, 2017. pp. 285-310.

2016

Miklós SEBŐK (szerk.) Kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat a politikatudományban (Quantitative Text Analysis and Text Mining in Political Science). Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2016.