Fiatal kutatók

Bolonyai Flóra közgazdaságtant és matematikát tanult (BSc, University of Southern California), jelenleg survey statisztika mesterszakos hallgató az ELTE Társadalomtudományi Karán. Az elmúlt években piackutatással foglalkozott, szakmai gyakorlatát az MTA TK POLTEXT keretei között töltötte. Érdeklődési területe a természetesnyelv-feldolgozás és a gépi tanulás.

 

KACSUK Zoltán szervezetszociológiát és alkalmazott statisztikát (MA, BKÁE), majd kritikai kultúrakutatást (MA, Goldsmiths, University of London) tanult. A BCE Szociológia Doktori Iskolájában elkezdett doktori munkáját a Kyoto Seika University-n fejezte be. A KSH Módszertani főosztályának munkatársa, továbbá részt vesz az MTA TK Hungarian Comparative Agendas Project-jében. Kutatási területe a nagyméretű szövegkorpuszok gépesített feldolgozásának és statisztikai vizsgálatának technikai és módszertani kihívásai, különös tekintettel a párhuzamosítás és felhő alapú infrastruktúra nyújtotta lehetőségek kiaknázására.

 

KIS György Márk politológiát (BA, ELTE), közpolitikát (MA, Central European University), és statisztikát (MSc, ELTE) tanult. Az elmúlt években nem kormányzati szervezeteknek dolgozott és piackutatással foglalkozott, továbbá külső közreműködőként részt vett a Hungarian Comparative Agendas Projectben. Kutatási területei a hálózattudomány, a komplex rendszerek statisztikai modellezése, és azok közpolitika dinamikájának tanulmányozása kapcsán való alkalmazása.

 

MÁTÉ Ákos politikai közgazdaságtant (PhD, CEU), illetve hálózatkutatást (Advanced Certificate, CEU) tanult. A fő kutatási témája a kvantitativ szövegelemzés illetve egyéb adatbányász módszerek alkalmazása a politikai gazdaságtanon belül. A projekten belül a POLTEXT projekt és a TK cloud infrastruktúrájával kapcsolatos feladatokat lát el.

 

Molnár Csaba

MOLNÁR Csaba politológiát tanult (BA, MA Budapesti Corvinus Egyetem, BA, Nottingham Trent University), jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolájának hallgatója. A POLTEXT Projekt keretében NLP és adatbázis-építési feladatokat lát el. Fő kutatási területe a jobboldali radikalizmus és a parlamentarizmus. Részt vesz mindemellett a Comparative Agendas Project kutatócsoportjában, ahol a törvényhozással kapcsolatos adatbázisok létrehozásáért felel. 

 

RING Orsolya történettudományt tanult (PhD, ELTE). Jelenleg a TK Számítógépes Társadalomtudomány (CSS-RECENS) kutatócsoportjában nagyméretű történeti szövegkorpuszok építésével és azok NLP módszerekkel történő elemzésével foglalkozik. A POLTEXT Projekt keretében média és törvényhozással kapcsolatos korpusz-építési feladatokat lát el. 

 

KORÁBBI FIATAL KUTATÓK

- M. Balázs Ágnes

- Mészáros Evelin