Nemzetközi Irányító Bizottság

Shaun Bevan az Edinburghi Egyetem kvantitatív politikatudomány egyetemi adjunktusa és a Társadalom- és Politikatudományi Iskola kutatási igazgató helyettese. A Mannheimi Európai Társadalomkutatási központ külső munkatársa, és Comparative Agendas Project mesterkódkönyvének igazgatója. Munkásságához olyan folyóiratokban megjelent publikációk tartoztak, mint a Comparative Political Studies, az European Journal of Political Research, a Journal of European Public Policy, a Party Politics, a Policy Studies Journal és a Public Administration.

Boda Zsolt a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének igazgatója és tudományos főmunkatársa. Mindemellett ő a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Szemle című folyóiratának főszerkesztője. Kutatásainak középpontjában a média és a napirend-tematizálás, valamint a bizalom és a legitimáció közpolitika hatékonyságában való szerepe jelentik.

Laura Chacqués Bonafont a Barcelonai Egyetem politikatudományi professzora, és az Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) tudományos munkatársa, továbbá a spanyol Policy Agendas Project kutatási igazgatója. Három könyv szerzője: Estructura y Política Farmacéutica (2002), Redes de Políticas Públicas (2004), valamint Agenda Dynamics in Spain (2014, Frank Baumgartnerrel és A. Palauval). Tanulmányai olyan folyóiratokban jelentek meg, mint a Comparative Political Studies, a The British Journal of Political Science, a West European Politics, a Political Communication, és a Journal of Public Policy. Főbb kutatási témája a közpolitika dinamikájának összehasonlító szemszögből való vizsgálata, különös tekintettel a média és az érdekcsoportok hatására, továbbá az átláthatósági politika és az információszabadságra vonatkozó szabályozás, valamint a többszintű kormányzáson belüli politikai reszponzivitás. 2014-ben elnyerte az ICREA díjat.

Camilo Cristancho a Barcelonai Egyetem Juan de la Cierva posztdoktori tudományos munkatársa. A demokrácia minősége, a Demokrácia, választások és állampolgárság elnevezésű kutatócsoportok tagja, ahol a politikai attitűdöket és viselkedést vizsgálja. 2014-ben szerezte meg PhD fokozatát a Barceonai Autonóm Egyetemen. Kutatásai a számítógépes társadalomtudományhoz, a statisztikai és kísérleti módszerekhez kapcsolódnak. Főbb publikációi a Mobilization, Information, Communication and Society című folyóiratban jelentek meg, továbbá a Routledge és az Ashgate kiadók kiadványaiba is írt könyvfejezeteket. Legfőbb kutatási témája a politikai viselkedés, és a közösségi attitűdök, különös tekintettel a tüntetésekre, érdekcsoportokra és a közösségi médiára.

Fazekas Zoltán az Osloi Egyetem posztdoktori kutatója. PhD.fokozatát a Bécsi Egyetem Társadalomtudományi Módszerek Tanszékén szerezte, 2012-ben. A politikai elit (a parlamenti képviselőket és a jelölteket), valamint a szavazók változó információs környezetben való viselkedését vizsgálja, méghozzá kvantitatív módszerek és gépi tanulási eszközök segítségével. Módszertanilag a szöveges adatok viselkedésre és attitűdökre vonatkozó adatainak integrációjára koncentrál. Kutatási eredményeinek olyan folyóiratok nyújtanak helyt, mint a Journal of Communication, a British Journal of Political Science, az Electoral Studies, vagy a Political Psychology.

Peter Kruyen a Nijmegenben található Radboud Egyetem Menedzsment Kutatási Intézetének adjunktusa, és egy dán szoftvercég kutatási menedzsere. Közigazgatást (MA) és szerbezeti tanulmányokat (MSc) is tanult a Tilburg Egyetemen, ahol PhD fokozatot is szerzett, méghozzá pszichometriából. Számos big data projektben dolgozik, úgy mint a belga szövetségi kormányzat fenntartható közbeszerzése, és a kormányzati álláshirdetések személyiségi sajátosságai. Kruyen egy, a közigazgatásban használható összehasonlító tudományos módszerekről szóló könyv módszertani fejezetekért felelős szerkesztője is. Több PhD-hallgató témavezetője, továbbá statisztikát, összehasonlító kutatásmódszertant és kutatási pszichológiát tanít.

Daniela Širinić a Zágrábi Egyetem Politikatudományi Karának tudományos munkatársa. PhD fokozatát a CEU-n szerezte, összehasonlító politikából. Ő a horvát Policy Agendas Project kutatásvezetője. Kutatásai a napirendformáláshoz, a politikai képviselethez, a politikai részvételhez, továbbá az adatok nyílt hozzáférési gyakorlatához kapcsolódnak.

Ződi Zsolt a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetének tudományos munkatársa. Jogi tanulmányait a Miskolci Egyetemen végezte, míg PhD fokozatát a Pécsi Tudományegyetemen szerezte meg. Amellett, hogy jogtudománnyal foglalkozik, jogi adatbázisok szerkesztőjeként és kiadójaként dolgozik. Kutatási területéhez tartozik a jogelmélet, az empirikus jogi kutatás, a jogi szövegek szövegbányászata, a precedensjog megjelenése a kontinentális jogrendszerekben, továbbá az információs társadalomhoz fűződően felmerülő szabályozási kérdések.